ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებები და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონები   (DCFTA) უკრაინასთან,  მოლდავეთსა და საქართველოსთან

ეს სამწლიანი პროექტი,  რომელიც დაიწყო 2015 წლის აპრილში,  მიზნად ისახავს სამი ასოცირების ხელშეკრულებისა და DCFTA-ს იურიდიული,  პოლიტიკური და ეკონომიკური შინაარსის განმარტებას. ხელშეკრულება წარმოადგენს ვრცელ  ტექნიკურ სამართლებრივ დოკუმენტს,  რომელიც არ იკითხება „წიგნივით“. იმ ფონზე,  როდესაც ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულია გამარტივებული საინფორმაციო დოკუმენტაცია,  პროექტს გააჩნია ორი მთავარი ამოცანა:

  1. პირველ ამოცანას წარმოადგენს ყოვლისმომცველი და ამავდროულად კომპაქტური ცნობარის გამოცემა სამივე ქვეყნისთვის. ცნობარებში, რომლებიც მუშაობის პირველი წლის შემდეგ გამოიცემა ინგლისურ და ამ სამი სახელმწიფოს ენებზე, ადვილად გასაგები და ზუსტი ტერმინებით ახსნილი და აღწერილი იქნება სამართლებრივი ვალდებულებები და განხორციელების გამოწვევები საჯარო და კერძო სექტორებისთვის.
  2. მეორე ამოცანას წარმოადგენს შერჩეულიმწვავე თემებისანალიზი, როგორც პირველ წელს ცნობარის შექმნის პარალელურად, ისე უფრო ფართო მასშტაბით 2-ე და 3-ე წელს. მწვავე თემები ხელშეკრულების ის საკითხებია, რომლებიც პრიორიტეტულია ზემოაღნიშნული სამი სახელმწიფოსთვის. მასალა შეიცავს როგორც მოკლე კომენტარებს თემატურ საკითხებზე, ისე იმ სექტორების ღრმა ანალიზს, რომლებშიც განსაკუთრებით რთულია ხელშეკრულების გამხორციელება.

ხელშეკრულება ხელს უწყობს სამი სახელმწიფოს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმის დღის წესრიგის ჩამოყალიბებას, იმ მნიშვნელოვანი წვლილის პარალელურად, რომელიც შეაქვთ საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებს (განსაკუთრებით IMF, მსოფლიო ბანკს, EBRD) მათი კომპეტენციის შესაბამის სფეროებში, ამ სამი სახელმწიფოს შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგის ჩართვით.

პროექტს სათავეში უდგას:

  • ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (CEPS) ბრიუსელში: ჯგუფის ხელმძღვანელები მაიკლი ემერსონი და სტივენ ბლოკმანსი,

და:

  • ეკონომიკური კვლევისა და პოლიტიკური ანალიზის ინსტიტუტი (IER) კიევში: ჯგუფის ხელმღვანელები იგორ ბურაკოვსკი და ვერონიკა მოვჩანი,
  • ეკსპერტთა ჯგუფი კიშინიოვში: ჯგუფის ხელმძღვანელი დენის ჩენუსა
  • რეფორმატიკს (Reformatics) თბილისში: ჯგუფის ხელმძღვანელი თამარ კოვზირიძე

პროექტი განხორციელდება მჭიდრო თანამშრომლობით სამივე სახელმწიფოსთან, ევროკავშირის ინსტიტუტებთან და Sida-სთან. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი გათვალისწინებულია სამი სხვადასხვა ქვეყნისთვის, ხელშეკრულებების შინაარსი ძალიან ჰგავს ერმანეთს და ხშირად იდენტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამუშაო პროგრამა იქნება ერთიანი, სამი ქვეყნის გამოცდილების გაზიარების საფუძველზე.