ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირსა და უკრაინას შორის

3dcftas Twitter