Грант Костанян займає посаду дослідника в підрозділі CEPS «Європа у світі» та старшого ключового експерта в Коледжі Європи - Натолін (College of Europe Natolin). Він досліджує інститути ЄС та процес прийняття рішень, в основному в Європейській службі зовнішніх дій (European External Action Service – EEAS), Європейській політиці сусідства (European Neighbourhood Policy – ENP) та стосунках між ЄС та її східними сусідами і Росією. Д-р Костанян викладав курси з процесу прийняття рішень в Європейському Союзі та міжінституційних відносин, а також стосунків між ЄС та пострадянським простором в рамках магістерської програми «Європейські студії» (‘EU Studies’) і має багатий досвід виступів на конференціях, гостьових лекціях і тренінгах для чиновників, дипломатів та представників наукового та громадянського суспільства. Він працював як старший експерт в кількох проектах, які стосувались Східного партнерства і Росії та фінансувались ЄС. Грант Костанян є автором більше 35 наукових та консультаційних робіт.