კონსორციუმი

ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (CEPS)

ეკონომიკური კვლევისა და პოლიტიკური ანალიზის ინსტიტუტი (IER)

ექსპერტთა ჯგუფი

რეფორმატიკსი