ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (CEPS)

https://www.ceps.eu

პროექტს კოორდინირებას გაუწევს  CEPS ბრიუსელში.  CEPS წარმოადგენს ევროპის წამყვან ანალიტიკურ ცენტრს, რომელიც მოიცავს ევროპული პოლიტიკის ფართო დიაპაზონს (ევროკავშირისა და ევროზონის მაკროეკონომიკას, მაკროეკონომიკის მარეგულირებელ პოლიტიკას, ენერგრტიკასა და გარემოს დაცვას, ფინანსურ სამხასურს, კომერციას, იუსტიციას, და საშინაო, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკას). ამჟამად, CEPS აწარმოებს ფართო ანალიზს ევროპული პოლიტიკის გავლენის სფეროში. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ.

ექსპერტები: