ექსპერტთა ჯგუფი

https://www.expert-grup.org

წარმოარგენს არასამთავრობო და არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომელიც შექმნილია კიშინიოვში და ორიენტირებულია ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კვლევაზე. მისი მთავარი საქმიანობაა ეკონომიკური ანალიზი, პროგნოზი და პოლიტიკური კვლევა. კვლევის მთავარი სფეროები მოიცავს მაკროეკონომიკურ ანალიზს და პროგნოზს, საგარეო ვაჭრობას, ევროპული ინტეგრაციის ეკონომიკას, და სექტორების ეკონომიკურ ანალიზს.  Expert-Grup-მა განახორციელა 60 მეტი კვლევითი და იურიდიული პროექტები ეკონომიკური კვლევისა და საზოგადოებრივი პოლიტიკის სხვადასხვა სფეროებში. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ.

ექსპერტები: