რეფორმატიკსი

http://reformatics.ge

დაარსებული 2012 წელს საქართველოს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირთა მიერ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან თავიანთი ქვეყნის ბოლო ათწლედის განმავლობაში განხორციელებული ეკონომიკურ მიღწევებსა და რეფორმებზე, ამჟამად უწევს კონსულტაციებს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, აფრიკის, ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მთავრობებს. რეფორმატიკსის გუნდი კოორდინაციას უწევდა და აქტიურად იყო ჩართული ასოცირების შეთანხმებისა თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ მოლაპარაკებების პროცესში და აქედან გამომდინარე გააჩნია დეტალური პრაქტიკული გაოცდილება ამ სფეროში.

ექსპერტები: