Focus grupul Nr. 5 – Politica energetică

Michael Emerson, Denis Cenuşa, Veronika Movchan, Lali Gogoberidze

În martie 2019 a fost lansată o serie de întrevederi lunare în format de focus grup care vizează aspectele de bază ale Acordurilor de Asociere și ZLSAC-ului dintre UE și Georgia, Moldova și Ucraina. Focus grupurile au loc în capitalele celor trei țări, cu participarea unei game largi de părți interesate precum guvernul, comunitatea de afaceri, societatea civilă etc., participanții primind în prealabil un chestionar standardizat. Focus grupurile sunt organizate și moderate de partenerii noștri din cele trei capitale: IER la Kiev, Expert-Grup la Chișinău și Reformatics la Tbilisi. 

Obiectivul este de a obține opinii noi privind modul în care Acordurile de Asociere și ZLSAC-urile progresează la modul practic, iar drept rezultat vor fi formulate recomandări pentru factorii de decizie din cele trei capitale și instituțiile UE.

Confidențialitatea opiniilor individuale ale participanților este asigurată, ulterior va fi transpusă doar sinteza constatărilor în rapoarte dedicate subiectului abordat.

Focus grupul nr. 5 dedicat politicii energetice a avut loc în octombrie 2019 și s-a bazat pe șase întrebări adresate participanților în prealabil. Au fost colectate răspunsuri scrise și orale la întrebările indicate mai jos.

Numărul participanților la sesiunile din cele trei țări a variat între 10 și 18 și printre aceștia s-au numărat reprezentanți ai direcțiilor instituțiilor de stat și autorităților de reglementare, ai organizațiilor de afaceri în producția și distribuția de energie și ai centrelor analitice/ONG-urilor.