Focus grupul Nr. 8 - Transport

Michael Emerson, Veronika Movchan, Lali Gogoberidze, Vadim Gumene

În rezultatul desfășurării celor trei focus grupuri, cele mai bune rezultate, în ceea ce privește politici de transport, au fost observate în cazul Georgiei. Armonizarea legislativă avansează și este bine integrată în eforturile de reformare a sectorului. Aceasta este completată de investiții substanțiale în coridoarele de transport de tip multi-modal, şi de finanțarea instituţiilor financiare internaţionale. Atât Republica Moldova, cât și Ucraina înregistrează restanțe la armonizarea legislativă. În ambele cazuri există și scepticism în ceea ce privește rețelele transeuropene.

În special în Ucraina, au fost indentificate mai multe aspecte importante:

- În domeniul transportului rutier, legislaţia care a fost tergiversată, însă ar putea fi adoptată în 2020, în curând, se va profila și un proges în domeniul armonizării  legislative în domeniul căilor navigabile interne. 

- În ceea ce privește rolul UE, există o problemă din ce în ce mai mare privind insuficiența licențelor rutiere pentru companiile care transportă marfă din Ucraina, ceea ce prejudiciază extinderea comerțului cu UE. Acesta este un caz de protecționism direct din partea statelor membre UE și prejudiciază atingerea obiectivelor de bază ale ZLSAC. Este nevoie de o rezoluție sub forma unui acord, care ar trebui să prevadă emiterea permiselor recunoscute la nivelul întregii UE.

- Ratificarea acordului de aviație civilă parafat a fost susținută de partea UE, dar la moment există perspective ca acest lucru să fie depășit.

- Sectorul feroviar se confruntă cu un număr mare de probleme.

În ceea ce privește situația în Moldova, pe lângă tergiversările în armonizarea legislației și implementarea reformelor necesare în sectoarele rutiere și feroviare, există problema timpului îndelungat de aşteptare şi întârzierile atât la frontiera cu România, cât și cu Ucraina.