სიახლეები

ესსეების საპრიზო ახალგაზრდული კონკურსის მეოთხე რაუნდი: გამარჯვებულები

ჩვენ მოხარულები ვართ გამოვაცხადოთ ესსეების ახალგაზრდული კონკურსის მეოთხე რაუნდისგამარჯვებულები. კონკურსი ჩატარდა  საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის  მოქალაქეებისთვის.  კონკურსში მონაწილეობის…

ფოკუს-ჯგუფი No. 3 – სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები (SPS)

2019 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება ყოველთვიურად, ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების ძირითად ასპექტებზე. ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ დაინტერესებული…

Op-eds

საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის წინსვლა EU+3-კენ

პუბლიკაციახელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე    

სადავო საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით საქართველოში დაძაბულობა გრძელდება

ოპედი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

პუბლიკაციები

ფოკუს-ჯგუფი No 5 – ენერგეტიკა

2019 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება ყოველთვიურად, ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების ძირითად ასპექტებზე. ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც…

ცირფული და კიბერ მიმართულებები ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებებში საქართველოსთან, მოლდოვასა და უკრაინასთან

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

Library

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის პირველი ეტაპის ანგარიში

ევროკავშირისა და უკრაინის ასოცირების დღის წესრიგი