პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ტენდენციის მიმოხილვა DCFTA-მდე და შემდგომ პერიოდში

თამარ კოვზირიძე

Op-ed No. 3/2020

პუბლიკაციახელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.

Comments ()