პუბლიკაციები

სახელმძღვანელოების ტრილოგია და რედაქტირებული ტომი აღმოსავლეთ ევროპაში კარგი მმართველობისკენ მიმავალ პროგრესზე

deepening eu-ge relations Struggle for good governance in EU

ფილტრი

ფოკუს-ჯგუფი No. 4 – ფინანსური ბაზრები

მაიკლ ემერსონი, ვერონიკა მოვჩანი, დიმიტრი პინტეა, ლალი ღოღობერიძე

2019 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება ყოველთვიურად, ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების ძირითად ასპექტებზე. ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ დაინტერესებული…

ფოკუს-ჯგუფი No. 3 – სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები (SPS)

მაიკლ ემერსონი, ვერონიკა მოვჩანი, ვადიმ გუმენე, ლალი ღოღობერიძე

2019 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება ყოველთვიურად, ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების ძირითად ასპექტებზე. ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ დაინტერესებული…

ფოკუს-ჯგუფი No. 2 – ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT)

მაიკლ ემერსონი, ვერონიკა მოვჩანი, ლალი ღოღობერიძე, ვადიმ გუმენე

2019 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება ყოველთვიურად, ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების ძირითად ასპექტებზე. ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ დაინტერესებული…

ავანგარდი, ევროკავშირის ბირთვი და ფართო ევროპა

მაიკლ ემერსონი

ავანგარდი (Avant-garde), ევროკავშირის ბირთვი (Core EU) და ფართო ევროპა (Wider Europe). ავანგარდი და ევროკავშირის ბირთვი ჩვეული ტერმინებია ევროპულ დისკუსიებში, რომლებიც ევროკავშირის მომავალს ეხება. ამ ეტაპზე პროცესები დინამიურად ვითარდება,…

ბრძოლა კარგი მმართველობისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში

მაიკლ ემერსონი, ვერონიკა მოვჩანი, დენის ჩენუსა, თამარ კოვზირიძე

ეს კრებული საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ უფრო ფართო პროექტის ნაწილია. ეს შეთანხმებები წარმოადგენს ევროკავშირის ამბიციური სტრატეგიის ქვაკუთხედს,…

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავება: რა, რატომ და როგორ? მეორე გამოცემა

მაიკლ ემერსონი, თამარ კოვზირიძე

წინამდებარე სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს საქართველოსა და ევროკავშირს და მის 28 წევრ სახელმწიფოს შორის გაფორმებული ვრცელი და კომპლექსური ხელშეკრულების - ასოცირების შეთანხმების და მისი განუყოფელი ნაწილის, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის…