პუბლიკაციები

სახელმძღვანელოების ტრილოგია და რედაქტირებული ტომი აღმოსავლეთ ევროპაში კარგი მმართველობისკენ მიმავალ პროგრესზე

deepening eu-ge relations Struggle for good governance in EU

ფილტრი

ფოკუს ჯგუფი No 8 – ტრანსპორტი

მაიკლ ემერსონი, ვერონიკა მოვჩანი

შეჯამება.ტრანსპორტის პოლიტიკაზე ჩატარებულიფოკუს ჯგუფების შედეგები ყველაზე პოზიტიური იყო საქართველოს შემთხვევაში. საკანონმდებლო დაახლოების პროცესი…

ინტერვიუ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის (სემეკი) თავმჯდომარესთან დავით ნარმანიასთან

თინათინ ახვლედიანი

პუბლიკაციახელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.   

ფოკუს-ჯგუფი No 6 – გარემოს დაცვა

მაიკლ ემერსონი, დენის ჩენუსა, ვერონიკა მოვჩანი

2019 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება ყოველთვიურად, ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების ძირითად ასპექტებზე. ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც მონაწილეობას…

ფოკუს-ჯგუფი No 5 – ენერგეტიკა

მაიკლ ემერსონი, დენის ჩენუსა, ვერონიკა მოვჩანი

2019 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება ყოველთვიურად, ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების ძირითად ასპექტებზე. ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც…

ცირფული და კიბერ მიმართულებები ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებებში საქართველოსთან, მოლდოვასა და უკრაინასთან

თინათინ ახვლედიანი

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

კონკურენციის სფეროში თანამშრომლობის პერსპექტივები ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების პრიზმაში - სიძლიერე ერთობაშია

3DCFTAs Youth Essay Competition – Merit პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე    

ფოკუს-ჯგუფი No. 4 – ფინანსური ბაზრები

მაიკლ ემერსონი, ვერონიკა მოვჩანი

2019 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება ყოველთვიურად, ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების ძირითად ასპექტებზე. ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ დაინტერესებული…

ფოკუს-ჯგუფი No. 3 – სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები (SPS)

მაიკლ ემერსონი, ვერონიკა მოვჩანი

2019 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება ყოველთვიურად, ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების ძირითად ასპექტებზე. ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ დაინტერესებული…

ფოკუს-ჯგუფი No. 2 – ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT)

მაიკლ ემერსონი, ვერონიკა მოვჩანი

2019 წლის მარტში ჩვენ დავიწყეთ ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება ყოველთვიურად, ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების ძირითად ასპექტებზე. ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ დაინტერესებული…

აფხაზეთი დღეს

პუბლიკაციახელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

სამხრეთ ოსეთი დღეს

პუბლიკაციახელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ავანგარდი, ევროკავშირის ბირთვი და ფართო ევროპა

მაიკლ ემერსონი

ავანგარდი (Avant-garde), ევროკავშირის ბირთვი (Core EU) და ფართო ევროპა (Wider Europe). ავანგარდი და ევროკავშირის ბირთვი ჩვეული ტერმინებია ევროპულ დისკუსიებში, რომლებიც ევროკავშირის მომავალს ეხება. ამ ეტაპზე პროცესები დინამიურად ვითარდება,…

საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში გენდერის სფეროში არსებული ნაკლოვანებების შედარება. გენდერული მონაცემების წინასწარი რაოდენობრივი ანალიზი

მაიკლ ემერსონი

პუბლიკაციახელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ბრძოლა კარგი მმართველობისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში

მაიკლ ემერსონი, ვერონიკა მოვჩანი, დენის ჩენუსა, თამარ კოვზირიძე

ეს კრებული საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ უფრო ფართო პროექტის ნაწილია. ეს შეთანხმებები წარმოადგენს ევროკავშირის ამბიციური სტრატეგიის ქვაკუთხედს,…

ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ნარჩენების მართვის სფეროში ჰარმონიზაციის პროგრესზე დაკვირვება

3DCFTAs Youth Essay Competition – Prize winner. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავება: რა, რატომ და როგორ? მეორე გამოცემა

მაიკლ ემერსონი, თამარ კოვზირიძე

წინამდებარე სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს საქართველოსა და ევროკავშირს და მის 28 წევრ სახელმწიფოს შორის გაფორმებული ვრცელი და კომპლექსური ხელშეკრულების - ასოცირების შეთანხმების და მისი განუყოფელი ნაწილის, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის…

ოლიგარქიული რეჟიმები მოლდოვასა და საქართველოში, ორი განსხვავებული მიდგომა ევროკავშირის მხრიდან

დენის ჩენუსა

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ბალკანეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური მმართველობის შედარება

მაიკლ ემერსონი

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

სასამართლო პროცესების სამართლიანობა: სასამართლოს რეფორმა საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში

სტივენ ბლოკმანსი

პუბლიკაციახელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ფორმირების პროცესში მყოფი გაფართოებული ევროპული ეკონომიკური სივრცის სტრატეგიული პოტენციალი

მაიკლ ემერსონი

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

DCFTA-ის მომავალი: ევროპის ერთიან ბაზარზე საქართველოს უფრო ღრმად ინტეგრირების პერსპექტივა

3DCFTAs Youth Essay Competition – Prize winner. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე    

დემოკრატია და მისი ნაკლოვანებები: ნაბიჯი ევროპული ტიპის დემოკრატიისკენ საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში

დენის ჩენუსა

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ანტიკორუფციული პოლიტიკა საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში

მაიკლ ემერსონი, თამარ კოვზირიძე

პუბლიკაციახელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

პან-ევრო ხმელთაშუა ზღვის კონვენცია წარმოშობის პრეფერენციული წესების შესახებ: საქართველოზე, მოლდოვასა და უკრაინაზე მისი გავრცელების შედარებითი ანალიზი

თამარ კოვზირიძე, ვერონიკა მოვჩანი, მაიკლ ემერსონი

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

საქართველო-ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება: ევროკავშირ-საქართველოს DCFTA-ის გვერდითი ეფექტი?

თამარ კოვზირიძე

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ასოცირების შეთანხმებების დემისტიფიკაცია: ევროკავშირის საქართველოსთან, მოლდოვასა და უკრაინასთან გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების სახელმძღვანელოთა ტრილოგიის მიმოხილვა

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

უკრაინასთან, მოლდოვასა და საქართველოსთან გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების შედარებითი ანალიზი

გიომ ვან დერ ლოო

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ოლიგარქები უკრაინაში, მოლდოვასა და საქართველოში, როგორც რეფორმების ძირითადი დამაბრკოლებლები

დენის ჩენუსა

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

რადიკალური ცვლილებები საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინის სავაჭრო სტრუქტურაში, რუსეთიდან ევროპისკენ

მაიკლ ემერსონი, თამარ კოვზირიძე, ვერონიკა მოვჩანი

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

შესაძლებელია, რომ საპასუხისმგებლო პოზიციებზე გენდერული თანასწორობის უფრო მაღალმა დონემ ხელი შეუწყოს კორუფციის შემცირებას საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში?

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავება: რა, რატომ და როგორ?

მაიკლ ემერსონი, თამარ კოვზირიძე

საქართველო და ევროპა - მოკლე სახელმძღვანელო

მაიკლ ემერსონი, თამარ კოვზირიძე

ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების შესავალი

მაიკლ ემერსონი

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

რუსეთის სადამსჯელო ზომები სავაჭრო პოლიტიკაში უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოს მიმართ

დენის ჩენუსა, მაიკლ ემერსონი, თამარ კოვზირიძე, ვერონიკა მოვჩანი

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე