Публікації

Посібник про Угоду про асоціацію та монографія про прогрес впровадження належного врядування у Східній Європі

deepening eu-ua relations ua Struggle for good governance in EU ua

Фільтр

Фокус-група № 4: Фінансові ринки

Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан, Думітру Пінтеа, Лалі Гогоберідзе

У березні 2019 року ми розпочали серію щомісячних фокус-груп із ключових аспектів Угод про асоціацію та ПВЗВТ між ЄС та Грузією, Молдовою та Україною. Фокус-групи проводяться в кожній із трьох столиць із низкою представників зацікавлених сторін (уряд,…

Фокус-група No. 3: Санітарні та фітосанітарні заходи (СФЗ)

Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан, Вадім Гумене, Лалі Гогоберідзе

У березні 2019 року ми розпочали серію щомісячних фокус-груп із ключових аспектів Угод про асоціацію та ПВЗВТ між ЄС та Грузією, Молдовою та Україною. Фокус-групи проводяться в кожній із трьох столиць із низкою представників зацікавлених сторін (уряд,…

Фокус-група № 2 - Технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ)

Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан, Вадім Гумене, Лалі Гогоберідзе

У березні 2019 року ми розпочали серію щомісячних фокус-груп із ключових аспектів Угод про асоціацію та ПВЗВТ між ЄС та Грузією, Молдовою та Україною. Фокус-групи проводяться в кожній із трьох столиць із низкою представників зацікавлених сторін (уряд,…

Авангард, ядро ЄС і ширша Європа

Майкл Емерсон

Аванґард (Avant-garde) та Ядро ЄС (Core EU) є звичними термінами в європейських дискусіях про майбутнє Європи. Наразі триває динамічний процес, який розширює компетенції аванґардистських груп, відповідальних за Євро, Шенген та оборону, а також компетенції…

Боротьба за належне врядування у СЄ

Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан, Деніс Ченуша, Тамара Ковдзірідзе

Ця книга є частиною ширшого проекту, що стосується Угод про асоціацію з Європейським Союзом та Поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ) з Грузією, Мол- довою та Україною. Угоди є наріжним каменем амбіційної стратегії ЄС, яка допоможе…

Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, чому і як? Видання друге

Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан

Цей посібник покликаний пояснити зміст великого за обсягом і складного міжнародного договору – Угоди про асоціацію, яка включає в себе положення щодо Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) – між Україною і Європейським Союзом (ЄС).…

Україна та Європа: Короткий довідник

Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан

Цей довідник є стислим викладом великого дослідження, мета якого полягала в роз'ясненні положень Угоди про асоціацію та Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС. Повну версію посібника під назвою "Поглиблення відносин…

Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, чому і як?

Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан

Цей посібник покликаний пояснити зміст великого за обсягом і складного міжнародного договору – Угоди про асоціацію, яка включає в себе положення щодо Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) – між Україною і Європейським Союзом (ЄС).…

Експорт України в ЄС у 2016 році

Вероніка Мовчан

За результатами 2016 року експорт товарів в ЄС збільшився на 3,7% у вимірі рік до року й склав 13,5 млрд доларів США. Це значно краще, ніж показники експорту в цілому. На тлі падіння загального експорту на 4,6% частка ЄС продовжила зростати й сягнула…