საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში გენდერის სფეროში არსებული ნაკლოვანებების შედარება. გენდერული მონაცემების წინასწარი რაოდენობრივი ანალიზი

მაიკლ ემერსონი, ლოე დებისე, კრისტენ დევლიჟე

პუბლიკაციახელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე