ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავება: რა, რატომ და როგორ?

მაიკლ ემერსონი, თამარ კოვზირიძე