საქართველო და ევროპა - მოკლე სახელმძღვანელო

მაიკლ ემერსონი, თამარ კოვზირიძე