საქართველო-ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება: ევროკავშირ-საქართველოს DCFTA-ის გვერდითი ეფექტი?

თამარ კოვზირიძე

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე