შესაძლებელია, რომ საპასუხისმგებლო პოზიციებზე გენდერული თანასწორობის უფრო მაღალმა დონემ ხელი შეუწყოს კორუფციის შემცირებას საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში?

სერენა რომანო

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე