კონკურენციის სფეროში თანამშრომლობის პერსპექტივები ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების პრიზმაში - სიძლიერე ერთობაშია

ქეთი ზუკაკიშვილი

3DCFTAs Youth Essay Competition – Merit

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე