ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ნარჩენების მართვის სფეროში ჰარმონიზაციის პროგრესზე დაკვირვება

ნატალია დავლიანიძე

3DCFTAs Youth Essay Competition – Prize winner.

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე