Aprofundarea relațiilor Uniunea Europeană – Republica Moldova. Treia ediție.

Michael Emerson, Denis Cenuşa

Acest Manual are drept scop explicarea conținutului unui tratat juridic voluminos și complex – Acordul de Asociere, care include o Zonă de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) – între Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE). La fel ca și majoritatea textelor juridice complexe, acesta nu poate fi citit ca o carte. Astfel, scopul Manualului dat este să faciliteze înțelegerea fiecărui capitol al Acordului, în ceea ce privește natura angajamentelor pe care și le asumă părțile și perspectivele implementării acestora.

 

Prima ediție a acestui Manual a fost publicată în anul 2016 și a fost actualizată prin cea de-a doua ediție în 2018.  Scopul celei de-a treia ediții, publicate în 2021, este mai amplu decât explicarea Acordului și prezentarea implementării pe etape a acestuia. În special, o mare parte din legislația UE reflectată în versiunea inițială a acordului a fost revizuită radical și completată prin acte legislative noi. În plus, au apărut domenii de politici noi sau îmbunătățite considerabil, cum ar fi sănătatea publică (cu referire la pandemia Covid), securitatea cibernetică, problematica egalității de gen și noul Pact Verde. De asemenea, se discută intens ideile de perspectivă. Toate aceste subiecte sunt incluse în cea de-a treia ediție, care include o revizuire substanțială.

 

Manualul vizează un număr mare de cititori, inclusiv oficiali, deputați, conducători de întreprinderi, juriști, consultanți de afaceri, centre analitice, organizații ale societății civile, profesori universitari, formatori, studenți și jurnaliști.

 

Cele 30 de capitole ale Manualului sunt în esență cele din Acord, dar nu sunt identice acestora. Unele capitole din Acord, care prezintă mai puțin interes, nu sunt tratate aici, iar mai multe titluri de capitole au fost rearanjate.

 

Acest Manual este parte a unei trilogii, care se referă la acorduri foarte asemănătoare, dar nu identice, dintre UE, pe de o parte, și Georgia, Republica Moldova și Ucraina, pe de altă parte. Cele trei publicații sunt disponibile în format electronic și pot fi descărcate gratuit în limba engleză și respectiv în limbile celor trei țări, pe site-ul www.3dcftas.eu.

 

În Manual există câteva referințe la Agenda de Asociere, un document elaborat în comun de către Republica Moldova și UE, în care este analizat progresul implementării Acordului de Asociere și oferite actualizări și detalii importante cu privire la diferite subiecte. Astfel, Acordul și Agenda nu trebuie confundate. Textele oficiale ale ambelor documente sunt la fel disponibile în limbile română și engleză pe adresa www.3dcftas.eu.

 

O versiune cu mult mai scurtă a primei ediții a Manualului este disponibilă cu scopul de a ajunge la o audiență mai largă, inclusiv la studenți. Versiunea este la fel disponibilă online pentru a fi descărcată gratuit în limbile engleză, română și rusă, la adresa www.3dcftas.eu.

 

Manualul a fost elaborat de două echipe de cercetători și experți de la CEPS din Bruxelles și Expert-Grup din Chișinău.

 

Fondat în anul 1983, CEPS este un centru analitic important în domeniul afacerilor europene, cu o capacitate puternică de cercetare internă și cu o rețea extinsă de institute partenere în întreaga lume. Misiunea sa este de a efectua o cercetare temeinică în domeniul politicilor, care oferă soluții constructive pentru provocările cu care se confruntă Europa. 

 

Expert-Grup este un centru analitic independent, specializat în cercetări în domeniul economiei și politicilor publice. Activitățile de bază ale centrului sunt analizele, previziunile economice și cercetările în domeniul politicilor publice.

 

Dat fiind faptul că o mare parte din conținutul Manualului este fără îndoială cam sec, sperăm că cititorul va aprecia abordarea mai simplă a ilustrațiilor lui Constantin Sunnerberg, care a decorat coperta Manualului și pagina introductivă a fiecărui capitol.

 

Mulțumiri sunt adresate doamnelor Deborah Mulhearn și Margarita Minkova și domnului Jackie West pentru contribuția lor la editarea acestei lucrări.

 

În cele din urmă, autorii aduc sincere mulțumiri Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida) pentru susținerea și finanțarea proiectului, în special doamnelor Mirja Peterson și Maria Liungman pentru sprijinul oferit de la bun început, ulterior doamnei Sanna Leino și, în prezent, domnului Rolf Büchel.

 

Opiniile exprimate în acest volum aparțin în întregime autorilor și nu pot fi atribuite CEPS, Expert-Grup, Sida sau Uniunii Europene.