Focus Grupul Nr. 3 - Măsuri sanitare și fitosanitare (MSF)

Michael Emerson, Veronika Movchan, Vadim Gumene, Lali Gogoberidze

În martie 2019 a fost lansată o serie de întrevederi lunare în format de focus grup care vizează aspectele de bază ale Acordurilor de Asociere și ZLSAC-ului dintre UE și Georgia, Moldova și Ucraina. Focus grupurile au loc în capitalele celor trei țări, cu participarea unui număr larg de actori precum guvernul, comunitatea de afaceri, societatea civilă etc., participanții primesc în prealabil un chestionar standardizat iar în cadrul întrunirilor rezultatele acestora sunt puse în discuție. Focus grupurile sunt organizate și moderate de partenerii noștri din cele trei capitale: IER la Kiev, Expert-Grup la Chișinău și Reformatics la Tbilisi.

Obiectivul este de a obține opinii noi privind modul în care Acordurile de Asociere și ZLSAC-urile progresează la modul practic, iar drept rezultat vor fi formulate recomandări pentru factorii de decizie din cele trei capitale și instituțiile UE.

Confidențialitatea opiniilor individuale ale participanților este asigurată, ulterior va fi transpusă doar sinteza constatărilor în rapoarte dedicate subiectului abordat.

Focus grupul nr. 3 a fost dedicat subiectului „Măsurile sanitare și fitosanitare (MSF)”, care este și denumirea oficială a grupului de regulamente privind siguranța alimentelor și a agriculturii. Legislația UE este formată dintr-un set vast de aproximativ 300 de regulamente și directive conform Acordurilor de Asociere și ZLSAC-urilor, urmează să fie implementate de cele trei state semnatare conform unor planuri stabilite pentru mai mulți ani.

Focus grupurile cu nr.3 au avut loc în luna mai a anului 2019. Numărul participanților a variat între 13 și 21 și printre aceștia s-au numărat reprezentanți ai ministerelor și agențiilor de stat, fermieri și reprezentanți ai asociațiilor de prelucrare și comerț cu alimente.

Același chestionar a fost prezentat în prealabil tuturor participanților din toate cele 3 țări, participanții au fost rugați să prezinte în scris opinii scurte.