Актуалізація та доповнення Додатків ХХХ та ХХХІ Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (довкілля та зміна клімату). Позиційний документ.

Ресурсно-аналітичній центр “Суспільство і довкілля”.

Цей позиційний документ має на меті дати рекомендації зацікавленим сторонам щодо оновлення Додатків ХХХ та ХХХI до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – Угода про асоціацію). Ці додатки стосуються зобов’язань України щодо вдосконалення політики та законодавства у сферах охорони довкілля та зміни клімату.

Документ підготовлений експертами Ресурсно-аналітичного центру “Суспільство і довкілля” в межах його програми “Європейські інтеграційні процеси у сфері охорони довкілля”. Інформація, подана в документі, актуальна станом на 28 травня 2019 року.