Оцінка досягнення цілей Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС