გამოვიდა სახელმძღვანელოების მე-3 და აღმოსავლეთ ევროპაში კარგი მმართველობის მე-2 გამოცემები

ეს სახელმძღვანელოები, ახლა უკვე მესამე გამოცემები, წარმოადგენს ევროკავშირსა და საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის გამორმებული ასოცირების შეთანხმებების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებების (DCFTAs) ყოვლისმომცველ დამოუკიდებელ შეფასებას. 

 

ამ სახელმძღვანელოების მიზანია ასოცირების შეთანხმების რთული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი შინაარსი გახადოს ადვილად გასაგები. მესამე გამოცემა, რომელიც შეთანხმების ძალაში შესვლიდან მეშვიდე წელს გამოქვეყნდა, არსებითად ახალი შინაარსისაა და ასახავს როგორც განახლებულ ინფორმაციას საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის მიერ შეთანხმების განხორციელების შესახებ, ასევე შემოაქვს ახალი მიმართულებები (მათ შორის, მწვანე გარიგება, COVID-19-ის პანდემია, კიბერუსაფრთხოება და გენდერული თანასწორობა). ანალიზით.


წამყვანი დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრების მკვლევართა ოთხი ჯგუფი, CEPS ბრიუსელში, Reformatics თბილისში, Expert-Grup ჩისინაუში და Economic Research and Policy Consulting კიევში ამ პროექტზე, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მხარდაჭერით თანამშრომლობდნენ.

 

ეს წიგნები გთავაზობთ უნიკალურ გზამკვლევს ასოცირების შეთანხმებების შესახებ - ავტორებმა გულმოდგინედ გაანალიზეს წარმოუდგენლად რთული შეთანხმებები, რათა მათი კომპაქტური და ადვილად გასაგები მიმოხილვა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი  ყველასთვის, ვისაც სჭირდება მათი შინაარსის გაცნობიერება. ექსპერტთა ეროვნულმა გუნდებმა ასევე ნათელი მოჰფინეს რეფორმების შინაარსს. მიუხედავად იმისა, რომ წიგნები არ უნდა იქნას წაკითხული როგორც წიგნი, მკითხველი, რომელიც ასე კითხულობს, ეძლევა ასოცირების შეთანხმებების/DCFTA-ების მასშტაბებისა და ამბიციების პანორამული მიმოხილვის შესაძლებლობა. წიგნები გვთავაზობს უამრავ მნიშვნელოვან შეხედულებას შეთანხმებებზე და ამავე დროს, ბადებს რიგ მნიშვნელოვან კითხვებს. „ბიბლია’” - კარატინა ვოლჩუკი, რუსული, ევროპული და ევრაზიული კვლევების ცენტრი , ბირმინგემის უნივერსიტეტი

 

მეორე გამოცემა ბრძოლა კარგი მმართველობისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში სამი წლის შემდეგ, ავსებს სამ მნიშვნელოვან სახელმძღვანელოს ევროკავშირსა და უკრაინას, მოლდოვასა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავების შესახებ.

 

იმდროს, როდესაცმსოფლიოსბევრირეგიონი, მათშორისევროპა, ხედავსავტორიტარიზმისაღორძინებას, აღმოსავლეთევროპისრამდენიმექვეყანა, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველოდასომხეთი, იბრძვიანამტენდენციისდასაძლევადევროპულისტილისდემოკრატიებისგანვითარებით. აღმოსავლეთევროპისდრამატულიბრძოლებისისტორიაეფექტურიდემოკრატიისადაკანონისუზენაესობისმისაღწევადგრძელდება, რაცმოითხოვსუფროღრმაანალიზსდაარსებითგანახლებას.

 

 ამ პერიოდის მნიშვნელოვანი მომენტებია ვლადიმერ ზელენსკის შთამბეჭდავი აღმასვლა, მაგრამ საეჭვო მიღწევები უკრაინაში, იგორ დოდონის პრორუსული პრეზიდენტობის აღმასვლა და დაცემა მოლდოვაში, საქართველოს დემოკრატიის შესუსტება სახელმწიფოს ოლიგარქიული მიტაცების პირობებში, რომელიც შეჩერდა ევროკავშირის შუამავლობით, და ნიკოლ ფაშინიანის ხელისუფლებაში მოსვლა სომხეთში, რომელსაც ახლა ემუქრება მარცხი მთიანი ყარაბაღის მეორე ომის გამო.

 

 ყველა პუბლიკაცია გამოიცა Rowman and Littlefield International-თან (RLI) თანამშრომლობით და მათი შეძენა შესაძლებელია RLI ვებგვერდიდან.