ვებინარი COVID-19 აღმოსავლეთ ევროპაში: "ამჯერად ვაქცინაციაზე"

დღის წესრიგის პრიორიტეტი ახლა მიმართულია COVID-19–ის წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაციის განხორციელებასთან დაკავშირებული გამოწვევებისკენ. ამრიგად, 24 მარტს, ”3 DCFTA” პროექტისფარგლებში, CEPS, აღმოსავლეთპარტნიორობისსამოქალაქოსაზოგადოებისფორუმთან თანამშრომლობით ორგანიზებას უწევს ვებინარს COVID-19 აღმოსავლეთევროპაში: ”ამჯერადვაქცინაციაზე.

ვებინარზე განხილული იქნება ვაქცინაციის გეგმები და ვაქცინაციის გამოცდილება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რუსეთში და ასევე ევროკავშირში. ამასთან, ინფექციების და გარდაცვალების ტალღები ჯერ არ დასრულებულა და ხშირ შემთხვევაში ვაქცინაციას ვირუსის მესამე ტალღები ახლავს თან. ასევე განხილული იქნება პანდემიის  სავარაუდო გავლენა ეკონომიკასა და საზოგადოებაზე 2021 წელს. ვებინარი ღიაა კითხვა-პასუხის სესიაზე დამსწრეთა მონაწილეობისთვის.

 

სპიკერები:

●      ვერონიკამოვჩანი, ეკონომიკური კვლევის და პოლიტიკის საკონსულტაციო ინსტიტუტი, კიევი

●      დენისჩენუსა, Expert-Grup, ჩისინაუ

●      თამარკოვზირიძე, რეფორმატიკსი, თბილისი

●      ბენიამინპოღოსიანი,სომხეთის პოლიტიკური მეცნიერებათა ასოციაცია, ერევანი

●      შაჰლაისმაილი, ქალთა რაციონალური განვითარების ასოციაცია, ბაქო, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი, მმართველი კომიტეტი

●      ანდრეიიაჰორაუ,ევროპული ტრანსფორმაციის ცენტრი, მინსკი,აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი

●      ანდრეიმაკარიჩევი, ტარტუს უნივერსიტეტი

  • ალექსანდრაიაციკიფონდი თავისუფალი რუსეთი

 

მოდერატორი:

  • მაიკლემერსონი, ასოცირებული უფროსი მკვლევარი, CEPS

 

თარიღი24 მარტი, 2021

დრო: 14:00-15:30 CET

პლატფორმა: ZOOM

 

რეგისტრაცია

 

ღონისძიება საჯაროა და მასზე დასწრება თავისუფალია.

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ ინგლისურ ენაზე, 2021 წლის 23 მარტამდე. 

ღონისძიების დამსწრეთა რაოდენონობა შეზღუდულია, თუმცა მისი პირდაპირი ტრანსლაცია შეგიძლიათ იხილოთ “3 DCFTAs”-ის პროექტის  და EaP CSF-ის ვებ-გვერდებზე.

 

ვებინარისინსტრუქცია:

გთხოვთ, ონლაინ პლატფორმას დაუკავშირდეთ ღონისძიების დაწყებამდე 5 წუთით ადრე (13:55), რათა შესაძლებელი იყოს ტექნიკური მხარდაჭერის განხორციელება და პრობლემის მოგვარება, მისი არსებობის შემთხვევაში. პანელისტებისთვის შეკითხვები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ Q&A მიმოწერაში.

გაკეთდება ღონისძიების ვიდეო-ჩანაწერი, რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ღონისძიების ორგანიზატორების მიერ. ამ ღონისძიებაზე თქვენი დარეგისტრირებით  ჩვენ ეს უფლება გვენიჭება თქვენგან. 

ღონისძიებაზე დარეგისტრირებით თქვენ გამოხატავთ თანხმობას CEPS-ის მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკის წესებსა და პირობებზე.