ვებინარი COVID-19 აღმოსავლეთ ევროპაში: "გადაუდებელი ვაქცინაცია აღმოსავლეთ ევროპაში"

იმ დროს, როდესაც ვაქცინაცია ევროკავშირში ბოლო ორი თვის განმავლობაში გაიზარდა და ივლისის ბოლოსთვის 70%-იანი დაფარვის მიზნის მიღწევა რეალური ხდება, აღმოსავლეთ ევროპა ჩამორჩება. ევროკავშირს ასევე ექნება ვაქცინის ჭარბი მარაგი. აქტუალური ხდება მოთხოვნის და მიწოდების დაბალანსების საკითხი.

 

ამრიგად, 9 ივნისს, ”3 DCFTA” პროექტისფარგლებში, CEPS აღმოსავლეთპარტნიორობისსამოქალაქოსაზოგადოებისფორუმთან თანამშრომლობით ორგანიზებას უწევს ვებინარს COVID-19 აღმოსავლეთევროპაში: გადაუდებელი ვაქცინაციააღმოსავლეთევროპაში“.

 

ებინარზე განხილული იქნება ვაქცინაციის სტრატეგიები და ვაქცინაციის უახლესი მონაცემები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და რუსეთში, ასევე ევროკავშირში. ასევე განიხილება ვაქცინაციის ორგანიზების ადეკვატურობა და საერთაშორისო ტურიზმი. ვებინარი ღიაა კითხვა-პასუხის სესიაზე დამსწრეთა მონაწილეობისთვის.


სპიკერები:

  • მარტინ მიულეკი, ჯგუფის ხელმძღვანელი, DG NEAR, Covid-19-ზე რეაგირების პროექტის გუნდი, ევროკომისია
  • ვერონიკა მოვჩანი, ეკონომიკური კვლევის და პოლიტიკის საკონსულტაციო ინსტიტუტი, კიევი
  • დენისჩენუსა, Expert-Grup, ჩისინაუ
  • თამარკოვზირიძე, რეფორმატიკსი, თბილისი
  • ბენიამინპოღოსიანი,სომხეთის პოლიტიკური მეცნიერებათა ასოციაცია, ერევანი
  • შაჰლაისმაილი, ქალთა რაციონალური განვითარების ასოციაცია, ბაქო, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი, მმართველი კომიტეტი
  • ანდრეიიაჰორაუ,ევროპული ტრანსფორმაციის ცენტრი, მინსკი,აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი
  • ანდრეიმაკარიჩევი, ტარტუს უნივერსიტეტი

 

მოდერატორი:

  • მაიკლემერსონი, ასოცირებული უფროსი მკვლევარი, CEPS

 

თარიღი9 ივნისი, 2021

დრო: 14:00-15:30 CET

პლატფორმა: ZOOM

 

რეგისტრაცია

ღონისძიება საჯაროა და მასზე დასწრება თავისუფალია.

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ ინგლისურ ენაზე, 2021 წლის 8 ივნისამდე. 

ღონისძიების დამსწრეთა რაოდენონობა შეზღუდულია, თუმცა მისი პირდაპირი ტრანსლაცია შეგიძლიათ იხილოთ “3 DCFTAs”-ის პროექტის  და EaP CSF-ის ვებ-გვერდებზე.

 

ვებინარისინსტრუქცია:

გთხოვთ, ონლაინ პლატფორმას დაუკავშირდეთ ღონისძიების დაწყებამდე 5 წუთით ადრე (13:55), რათა შესაძლებელი იყოს ტექნიკური მხარდაჭერის განხორციელება და პრობლემის მოგვარება, მისი არსებობის შემთხვევაში. პანელისტებისთვის შეკითხვები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ Q&A მიმოწერაში.

გაკეთდება ღონისძიების ვიდეო-ჩანაწერი, რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ღონისძიების ორგანიზატორების მიერ. ამ ღონისძიებაზე თქვენი დარეგისტრირებით  ჩვენ ეს უფლება გვენიჭება თქვენგან. 

ღონისძიებაზე დარეგისტრირებით თქვენ გამოხატავთ თანხმობას CEPS-ის მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკის წესებსა და პირობებზე.