ესსეების საპრიზო კონკურსი ახალგაზრდებისთვის: მეხუთე რაუნდი

ვაცხადებთკონკურსისმეხუთერაუნდსდავიწვევთახალგაზრდებს (30 წლამდე) საქართველოდან, მოლდოვიდანდაუკრაინიდანესსეებისწარმოსადგენად.ესსემომზადებულიუნდა იყოს ინგლისურ ენაზე, მათქვეყანასადაევროკავშირსშორისგაფორმებული ასოცირებისშეთანხმებისადაღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმების(DCFTA) ნებისმიერ თემატიკაზედა შეიცავდეს 3,000-მდესიტყვას.

ესსე უნდა იყოს კარგად მომზადებული როგორც ანალიტიკური, ისე ლინგვისტური თვალსაზრისით. უმჯობესია, თემატიკა ისე იქნას შერჩეული, რომ კარგად წარმოჩინდეს ავტორის კვლევითი ან პროფესიული გამოცდილებიდან მიღებული ცონდა. ნაშრომი უნდა მოიცავდეს საინტერესო არგუმენტებს და მოსაზრებებს. ინფორმაცია კონკურსში გამარჯვებულებთან დაკავშირებით გამოქვეყნდება ამ ვებ-გვერდზე.

4-მდე გამარჯვებული კონკურსანტი დაჯილდოვდება 500 ევროს ოდენობის პრიზით.

ესსეს გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2020 წლის 30 სექტემბერი. ნაშრომი უნდა გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე remizov@ier.kyiv.ua.  მითითებულ უნდა იქნას კონკურსანტის მოქალაქეობის ქვეყანა და წლოვანება.

წინა კონკურსებში მონაწილეთა ასაკი და პროფესიული გამოცდილება მერყეობდა 13-დან 16 წლამდე სკოლის მოსწავლეებიდან პოსტ-დოქტორანტურის 29 წლის პროფესიონალებამდე. ჟიური არ ელოდება ერთსა და იმავე სტანდარტების ნაშრომებს უმცროსი ასაკის და გამოცდილი მონაწილეებისგან, რაც მათი მონაწილეობისთვის წამახალისებელი ფაქტორია. ჟიური მონაწილეების შესაფასებლად იყენებს შეწონილ კრიტერიუმებს.   

დამატებითი ინფორმაცისთვის გთხოვთ, იხილოთ წინა კონკურსების შედეგები:

მე-4 რაუნდის გამარჯვებულები და მათი ესსეები  (დეკემბერი, 2019)
მე-3 რაუნდის გამარჯვებულები და მათი ესსეები  (ოქტომბერი, 2018)
მე-2 რაუნდის გამარჯვებულები და მათი ესსეები  (დეკემბერი, 2017)
პირველი რაუნდის გამარჯვებულები და მათი ესსეები  (მაისი, 2017)