საქართველო: მოულოდნელი მოსალოდნელი კრიზისი

გია ნოდია

Op-ed No. 20/2019

ოპედი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

Comments ()

 1. Shalamar Hospital 27 march 2024, 19:56 # 0
  Shalamar Hospital boasts the best nephrologist in Lahore . Our expert nephrologist specializes in kidney care, offering comprehensive diagnostic and treatment services for your renal health.
  1. Osh University 27 march 2024, 23:51 # 0
   As a vital component of the kyrgyz national university network, Osh University is a trusted choice for higher education, providing students with a supportive environment and a rich academic experience.
   1. Deltaroot 08 april 2024, 18:48 # 0
    When it comes to IT/OT security, Deltaroot is an expert in governance risk and compliance (GRC) methods. Our customized solutions efficiently mitigate risks by ensuring conformity to regulations and standards. Put your trust in Deltaroot for thorough GRC frameworks that will protect your digital assets legally and with assurance.