უკრაინასთან, მოლდოვასა და საქართველოსთან გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების და DCFTA-ების შედარებითი ანალიზი

გიომ ვან დერ ლოო

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე