ასოცირების შეთანხმებების დემისტიფიკაცია: ევროკავშირის საქართველოსთან, მოლდოვასა და უკრაინასთან გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებების სახელმძღვანელოთა ტრილოგიის მიმოხილვა

კატარინა ვოლჩუკი

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე