ფორმირების პროცესში მყოფი გაფართოებული ევროპული ეკონომიკური სივრცის სტრატეგიული პოტენციალი

მაიკლ ემერსონი

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე