Raport alternativ: Acordul de Asociere UE-Moldova. Cinci ani de implementare: Progrese. Constrângeri. Priorități

Adrian Lupușor, Dumitru Pintea, Eugen Ghilețchi, Iulian Groza, Iulina Rusu, Stanislav Ghilețchi, Vadim Gumene

Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Expert-Grup au elaborat prezentul Raport Alternativ, care oferă o viziune imparţială asupra evoluţiei dialogului UE-Moldova, concomiten cu reflectarea celor mai importante progrese în implementarea angajamentelor asumate de Republica Moldova, dar și a principalelor constr.ngeri ce nu au permis valorificarea plenară a Acordului de Asociere. În definitiv, în baza constatărilor, au fost formulate o serie de priorităţi de ordin strategic, cu titlu de recomandare, în direcţia cărora este necesară consolidarea eforturilor în următoarea perioadă. Constatările raportului pot oferi o valoare adăugată inclusiv în contextul evaluării celor 20 de Livrabile ale Parteneriatului Estic către anul 2020 și stabilirii priorităţilor pentru următorii ani.

Raportul reprezintă o evaluare calitativă a evoluţiilor înregistrate în perioada 1 septembrie 2014 - 1 septembrie 2019 cu privire la principalele domenii de referinţă cu efect de amplificare, prevăzute de cele cinci titluri ale Acordului de Asociere, și anume: Titlul II - Dialogul politic și reformele, Titlul III - Libertatea, Securitatea și Justiţia, Titlul IV - Cooperarea economică și sectorială, Titlul V - Comerţul și aspectele legate de comerţ (ZLSAC), Titlul VI - Asistenţa financiară, dispoziţiile antifraudă și de control.

Prezentul Raport alternativ a fost elaborat în urma unei analize minuţioase a cadrului instituţional și legal, a rapoartelor cu privire la realizarea Acordului de Asociere și a altor documente de politici naţionale, publicate de autorităţile Republicii Moldova și de instituţiile Uniunii Europene. De asemenea, au fost utilizate evaluările alternative realizate în ultimii cinci ani. Proiectul raportului a fost discutat și revizuit în cadrul reuniunilor de validare și al focus-grupurilor organizate în perioada 8-24 octombrie 2019 cu participarea reprezentanţilor autorităţilor naţionale și a actorilor neguvernamentali.