Aprofundarea relaţiilor UE-Republica Moldova: Ce? De ce? Cum?

Michael Emerson, Denis Cenuşa

Acest manual are drept scop explicarea conţinutului unui tratat juridic voluminos şi complex – Acordul de Asociere, care include o Zonă de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) – între Republica Moldova şi Uniunea Europeană (UE). La fel ca şi majoritatea textelor juridice complexe, acesta nu poate fi citit ca o carte. Astfel, scopul manualului dat este să faciliteze înţelegerea fiecărui capitol al Acordului, în ceea ce priveşte natura angajamentelor pe care şi le asumă părţile şi perspectivele implementării acestora.

Manualul vizează un număr mare de cititori, inclusiv oficiali, parlamentari, conducători de întreprinderi, jurişti, consultanţi de afaceri, centre analitice, organizaţii ale societăţii civile, profesori universitari, formatori, studenţi şi jurnalişti.

Cele 30 de capitole ale manualului sunt în esenţă cele din Acord, dar nu sunt identice acestora. Unele capitole din Acord, care prezintă mai puţin interes, nu sunt tratate aici , iar mai multe titluri de capitole au fost rearanjate. Acest Manual este parte a unei trilogii, care se referă la acorduri foarte asemănătoare, dar nu identice, dintre UE, pe de o parte, şi Georgia, Republica Moldova şi Ucraina, pe de altă parte. Cele trei publicaţii sunt disponibile în format electronic şi pot fi descărcate gratuit în limba engleză şi respectiv în limbile celor trei ţări, pe site-ul www.3dcftas.eu.

În Manual există câteva referinţe la Agenda de Asociere, un document elaborat în comun de către Republica Moldova şi UE, ce analizează progresul implementării Acordului de Asociere şi care oferă actualizări şi detalii importante cu privire la diferite subiecte. Astfel, Acordul şi Agenda nu trebuie confundate. Textele oficiale ale ambelor documente sunt la fel disponibile în limbile română şi engleză pe adresa www.3dcftas.eu. O versiune cu mult mai scurtă a acestei lucrări este în curs de pregătire şi vizează o audienţă mai largă, inclusiv studenţii. Versiunea va fi disponibilă în formă tipărită şi online, pentru a fi descărcată gratuit în limbile engleză, română şi rusă, pe adresawww.3dcftas.eu.

Manualul a fost elaborat de două echipe de cercetători şi experţi de la CEPS din Bruxelles şi Expert-Grup din Chişinău.

Fondat în anul 1983, CEPS este un centru analitic important în domeniul afacerilor europene, cu o capacitate puternică de cercetare internă şi cu o reţea extinsă de institute partenere în întreaga lume.Misiunea sa este de a efectua o cercetare temeinică în domeniul politicilor, care oferă soluţii constructive pentru provocările cu care se confruntă Europa.

Expert-Grup este un centru analitic independent, specializat în cercetări în domeniul economiei şi politicilor publice. Activităţile de bază ale centrului sunt analizele, previziunile economice şi cercetările în domeniul politicilor publice.

Dat fiind faptul că o mare parte din conţinutul manualului este fără îndoială cam sec, sperăm că cititorul va aprecia abordarea mai simplă a ilustraţiilor lui Constantin Sunnerberg, care a decorat coperta manualului şi pagina introductivă a fiecărui capitol.

În cele din urmă, autorii aduc sincere mulţumiri Agenţiei Suedeze pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare (Sida) pentru susţinerea şi finanţarea proiectului, în special doamnelor Mirja Peterson şi Maria Liungman pentru sprijinuloferit de la bun început.

Opiniile exprimate în acest volum aparţin în întregime autorilor şi nu pot fi atribuite CEPS, Expert-Grup, Sida sau Uniunii Europene.