Focus Grup Nr. 2 - Barierele tehnice în calea comerţului (BTC)

Michael Emerson, Veronika Movchan, Vadim Gumene, Lali Gogoberidze

În martie 2019 a fost lansată o serie de întrevederi lunare în format de focus grup care vizează aspectele de bază ale Acordurilor de Asociere și ZLSAC-ului dintre UE și Georgia, Moldova și Ucraina. Focus grupurile vor avea loc în capitalele celor trei țări, cu participarea unui spectru larg de actori precum guvernul, comunitatea de afaceri, societatea civilă etc., participanții vor primi în prealabil un chestionar standardizat iar în cadrul întrunirilor rezultatele acestora vor fi puse în discuție. Focus grupurile sunt organizate și moderate de către partenerii noștri din cele trei capitale: IER la Kiev, Expert-Grup la Chișinău și Reformatics la Tbilisi.

Obiectivul este de a afla și consulta opiniii noi privind modul în care Acordurile de Asociere și ZLSAC-ului progresează la modul practic. Intenția este de a avea obține și formula recomandări pentru factorii de decizie din cele trei capitale și din instituțiile UE.

Confidențialitatea opiniilor individuale ale participanților este asigurată, iar ulterior va fi prezentată doar sinteza constatărilo în rapoarte dedicate subiectului abordat.

Focus grupul nr. 2 a fost dedicat subiectului „Barierele tehnice în calea comerţului”, aceasta fiind și denumirea oficială a grupului de regulamente și standarde privind produsele industriale. Legislația europeană constă dintr-un set mare de directive implementate în multe cazuri prin intermediul standardelor tehnice adoptate de către organizațiile europene competente în domeniul standardizării – CEN, CENELEC și ETSI – care își desfășoară activitatea în strânsă colaborare cu Organizația Internațională de Standardizare (ISO) din Geneva.