Focus grupul Nr. 4 Pieţele financiare

Michael Emerson, Veronika Movchan, Dumitru Pintea, Lali Gogoberidze

Din martie 2019 am început să organizăm lunar o serie de focus grupuri de grup care vizează aspectele de bază ale Acordurilor de Asociere și a ZLSAC-urilor dintre UE și Georgia, Moldova și Ucraina. Focus Grupurile au loc în capitalele celor trei țări, cu participarea unui număr semnificativ de părţi interesate precum: guvernul, comunitatea de afaceri, societatea civilă etc., participanţii primesc preventiv un chestionar standardizat. Focus grupurile sunt organizate și moderate de partenerii noștri din cele trei capitale: IER la Kiev, Expert-Grup la Chișinău și Reformatics la Tbilisi.

Obiectivul este de a obține opinii noi privind aplicarea în practică a Acordurile de Asociere și a acordurilor ZLSAC. Aceasta ar putea avea drept rezultat formularea unor recomandări pentru factorii de decizie din cele trei capitale și instituții ale UE.

Deși se asigură confidențialitatea opiniilor individuale ale participanților, sunt publicate rapoarte în care este prezentată sinteza constatărilor.

Focus grupul nr. 4 dedicat piețelor financiare a avut loc în iunie 2019 și s-a bazat pe patru întrebări adresate participanților în prealabil. Au fost colectate răspunsuri în formă scrisă și verbală la întrebările indicate mai jos.

La sesiunile din cele trei țări au participat între 14 și 21 de persoane, printre aceştia s-au numărat reprezentanți ai Băncii Centrale și ai altor autorități de reglementare, organizații de afaceri și asociații din sectorul financiar, precum și grupuri de experți/ONG-uri.