Eforturile pentru buna guvernare în Europa de Est

Michael Emerson, Veronika Movchan, Denis Cenuşa, Tamara Kovziridze

Acest volum face parte dintr-un proiect mai larg privind Acordurile de Asociere (AA) ale Uniunii Europene și Zonele de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Aceste acorduri servesc drept piatră de temelie pentru ambițioasa strategie a UE de a ajuta aceste trei state să se ancoreze în ceea ce ele însele numesc „opţiunea europeană”. Ele sunt cuprinzătoare ca domeniu și conținut, aspectele politice și cele economice având o pondere egală. Acest domeniu amplu de probleme a fost analizat sistematic în trei manuale, care apar acum în ediția a doua.

În prezentul volum sunt examinate mai aprofundat principalele aspecte politice, printr-o abordare comparativă, reunind toate cele trei cazuri. Sarcina a fost aceea de a analiza factorii determinanţi esenţiali și obstacolele în calea bunei guvernări, inclusiv aspectele constituţionale și pericolele pentru aceste procese, cum ar fi oligarhii, corupţia omniprezentă și situaţia geopolitică unică a celor trei state, aflate între Uniunea Europeană și Federația Rusă.

La fel ca cele trei manuale, acest volum a fost elaborat de echipe de cercetători de la patru centre analitice independente: CEPS din Bruxelles, Reformatics din Tbilisi, Expert-Grup din Chișinău și Institutul de Cercetare Economică și Consultanță Politică din Kiev.

Dat fiind faptul că o mare parte din conținutul manualului este fără îndoială mai degrabă sec, sperăm că cititorul va aprecia abordarea mai simplă a ilustrațiilor lui Constantin Sunnerberg, care a decorat pagina introductivă a fiecărui capitol.

Mulțumim, de asemenea, echipei editoriale a CEPS - Anne Harrington, Jackie West, Els Van den Broeck, Margarita Minkova și Hugh Barton-Smith - pentru munca lor migăloasă. În cele din urmă, autorii aduc sincere mulţumiri Agenţiei Suedeze pentru Cooperare Internaţională și Dezvoltare (Sida) pentru susţinerea și finanţarea proiectului, în special doamnelor Mirja Peterson și Maria Liungman de la începutul proiectului și mai recent, doamnei Sanna Leino. Toate concluziile trase sunt, desigur, atribuibile doar autorilor.