Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в 2018 році

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає здійснення моніторингу та оцінки її виконання як спільно, так і окремо кожною Стороною.

Цей документ є скороченою версією звіту Української Сторони та містить огляд найважливіших заходів та результатів виконання Угоди про асоціацію, які були заплановані та здійснювались у 2018 році, а також інших важливих подій, які стосуються реалізації політики європейської інтеграції.

Метою Звіту є інформування громадян України, представників неурядових організацій, а також міжнародної спільноти, зокрема інституцій ЄС та його держав-членів, щодо прогресу України в реалізації цілей політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС з метою широкого обговорення та аналізу заходів органів державної влади.

Звіт підготовлено Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та експертів проекту ЄС «Аssociation4U».

Даний Звіт є результатом здійснення комплексної оцінки виконання Україною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2018 році. Оцінка прогресу реалізації Угоди здійснена на підставі аналізу отриманих щоквартальних звітів органів державної влади.

Звіт структурно складається з 3 розділів, присвячених аналізу ключових досягнень у виконанні Угоди за 2018 рік.

Завдання з виконання Угоди ґрунтуються безпосередньо на Угоді, рішеннях двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС, а також дорожніх картах, концепціях і стратегіях державної політики.

Оскільки прогрес виконання заходів можна виміряти та зафіксувати, вони виконують роль індикаторів — показників стану реалізації завдань з виконання Угоди. Сумарна кількість індикаторів виконання Угоди становить близько 7,5 тис. заходів, розподілених у межах 2 тис. завдань. В процесі здійснення моніторингу кожному заходу присвоюється статус «виконано» або «не виконано». Стан виконання заходів простежується за головними виконавцями, – відповідними органами влади, що дає можливість зрозуміти, від кого в конкретний момент залежить виконання відповідного зобов’язання.

За аналогією з минулорічним звітом, показники Звіту за 2018 рік демонструють поточний прогрес реалізації зобов’язань за Угодою, строк виконання яких сплив у звітному році. Поточний прогрес обчислюється у відсотках та показує частку виконаних заходів в межах кожного року, як загалом, так і в розрізі певних конкретних сфер суспільного життя. Він відображає, яка частка заходів від тих, що заплановані на рік, виконана станом на дату проведення оцінки.

Додатково наводиться показник загального прогресу виконання усіх зобов’язань, передбачених Угодою. Загальний прогрес показує динаміку виконання Угоди протягом строку її дії, починаючи з тимчасового застосування окремих положень у 2014 році, та відображає відсоткове відношення виконаних заходів від загальної кількості усіх заходів, необхідних для імплементації Угоди.

Джерело...