Звіти про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Звіт підготовлено Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України спільно з експертми Проекту Європейського Союзу «Аssociation4U».

Документ є відображенням результатів виконання комплексу завдань та заходів у рамках зобов’я- зань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ЄВРАТОМ та їхніми державами-членами. Визначення пріоритетних задач для виконання у 2017 році ґрунтувалося на самій Угоді про асоціацію, плані заходів з виконання Угоди, затвердженому Кабінетом Міністрів України 25 жовтня 2017 року, стратегіях, концепціях та «дорожніх картах» наближення законодавства, ухвалених Кабінетом Міністрів України та уповноваженими органами державної влади у рамках виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

Оцінка прогресу, повноти та обсягу виконання Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, здійснена Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами членами, з іншоїсторони» від 31 травня 2017 року та «Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції» від 4 жовтня 2017 року.

Структурно Звіт складається з 24 розділів (напрямків) у сферах, які охоплюються Угодою про асоціацію. У кожному з розділів Звіту міститься інформація про прогрес у виконанні заходів у відповідній сфері протягом 2017 року, а також наступні кроки, які Україна зобов’язана реалізувати з метою належного та вчасного виконання Угоди про асоціацію. Окремо у звіті також висвітлена інформація про результати функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі у 2017 році.

Електронну версію Звіту розміщено на Урядовому та Євроінтеграційному порталах.

Джерело...