Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, чому і як?

Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан

Цей посібник покликаний пояснити зміст великого за обсягом і складного міжнародного договору – Угоди про асоціацію, яка включає в себе положення щодо Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) – між Україною і Європейським Союзом (ЄС). Як і більшість складних юридичних текстів, текст Угоди важкий і непростий для розуміння пересічного читача. Тому мета Посібника – допомогти всім охочим зрозуміти основний зміст кожної глави Угоди про асоціацію як з точки зору характеру зобов’язань Сторін, так і в контексті перспективи їх виконання.

Цей Посібник призначений для широкого кола читачів, у тому числі державних службовців, парламентарів, керівників бізнесу, юристів, бізнес-консультантів, аналітичних центрів, організацій громадянського суспільства, викладачів вищих навчальних закла- дів, учителів, студентів і журналістів. Своїм змістом 30 розділів цього Посібника переважно відпові- дають главам Угоди, але не є ідентичними. Деякі глави Угоди, що є менш актуальними, у Посібнику не розглядаються. Крім того, було змінено заголовки окремих глав.

Посібник входить до трилогії, яка охоплюють дуже схожі, але не ідентичні Угоди між ЄС ,з одного боку, і Грузією, Молдовою та Україною - з іншого. Усі три книги можна завантажити безкоштовно в електронному форматі англійською і національними мовами трьох країн на www.3dcftas.eu.

Посібник містить посилання на Порядок денний асоціації, який щорічно складається спільно Україною та ЄС. У цьому документі аналізується прогрес, досягнутий у реалізації Угоди, та надається корисна оновлена й докладна інформація з різних питань. Таким чином, не слід плутати Угоду і Порядок денний. Офіційні тексти обох документів також доступні англійською та українською мовами на www.3dcftas.eu.

Коротка версія цієї книги призначена для широкої аудиторії, у тому числі школярів. Її також можна безкоштовно заванта- жити в мережі Інтернет англійською та українською мовами на www.3dcftas.eu.

Посібник був підготовлений двома групами дослідників із незалежних аналітичних центрів - Центру європейських політичних досліджень (CEPS) у Брюсселі та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) в Києві.

CEPS засновано в Бельгії в 1983 році. Організація є провідним аналітичним центром, що спеціалізується на політиці ЄС, і має власний потужний науковий потенціал і розгалужену мережу партнерських інститутів у всьому світі. Мета його діяльності полягає у проведенні глибоких досліджень політики, спрямованих на винайдення конструктивних рішень викликів, які стоять перед ЄС.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій - провідний український аналітичний центр, що спеціалізується на проведенні економічних досліджень і наданні консультацій у сфері економічної політики, зокрема міжнародної торгівлі, фіскальної, соціальної та грошової політики, регіонального розвитку, фінансових ринків, енергетики та інфраструктури. ІЕД має ве- ликий досвід у сфері моделювання ПВЗВТ між Україною та ЄС та аналізу її впливу.

Хоча більша частина змісту Посібника витримана в офіційно-діловому стилі, ми сподіваємося, що читач вподобає невеличкі ілюстрації Костянтина Саннерберга.

Автори висловлюють найщирішу подяку Шведському агентству з питань міжнародного розвитку (SIDA) за підтримку та фінан- сування проекту і, зокрема, Мір’ї Петерсон і Марії Люнгман за їхню підтримку від самого початку роботи.

Погляди, викладені в цій книзі, відображають точку зору її авторів і не є позицією CEPS, ІЕД, SIDA або Європейського Союзу.