დემოკრატია და მისი ნაკლოვანებები: ნაბიჯი ევროპული ტიპის დემოკრატიისკენ საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში

დენის ჩენუსა, გია ნოდია, მიხაილ მინაკოვი

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე