ოლიგარქები უკრაინაში, მოლდოვასა და საქართველოში, როგორც რეფორმების ძირითადი დამაბრკოლებლები

დენის ჩენუსა, ვოიჩე კონონჩუკი, კორნელი კაკაჩია

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე