ბალკანეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური მმართველობის შედარება

მაიკლ ემერსონი, ერგანა ნოუშევა

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე