Guvernarea politică și economică în Balcani și Europa de Est: analiză comparativă

Michael Emerson, Gergana Noutcheva