დენის ჩენუსა

ექსპერტთა ჯგუფი

ასოცირებული ექსპერტი

დენის ჩენუსა გახლავთ კვლევითი ცენტრის ‘ექსპერტ-გრუპ’ (Expert-Grup) ასოცირებული ექსპერტი. ის ფლობს ევროპული კოლეჯის (ნატოლინი) ევროპის ინტერდისციპლინარული კვლევების მაგისტრის ხარისხს, ვარშავა (2013 წ.), და მოლდავეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერების მაგისტრის ხარისხს (2007 წ.). მისი კვლევების სფერო მოიცავს პოლიტიკურ ეკონომიკას, ევროინტეგრაციას, მიგრაციას, ენერგო უსაფრთხოებას, ღია მმართველობასა და ევრაზიული ინტეგრაციის ინიციატივებს. ის იყო საინფორმაციო პორტალის www.europa.md მთავარი რედაქტორი (2009-2012), რომელიც ასახავდა ევროკავშირის საკითხებს, კერძოდ მოლდავეთის ევროინტეგრაციას, სოროსის ფონდის მხარდაჭერით. ის აგრეთვე კოორდინირებას უწევდა რამოდენიმე პორექტს, რომლებიც უკავშირდებოდა რეგიონალურ უსაფრთხოებასა და მოლდავეთისა და უკრაინის ორმხრივ ურთიერთობებს სოროსის მოლდავეთის ფონდის აღმოსავლეთ-აღმოსავლეთ პროგრამის ფარგლებში (2009 და 2012 წწ.). იგი გახლავთ აღმოსავლეთ ევროპის ევროინტეგრაციასთან, სავაჭრო-ეკონომიკურ და ევრაზიული ინტეგრაციის პროცესებთან დაკავშირებული რიგი პოლიტიკური ნაშრომებისა და კვლევების ავტორი და თანაავტორი.

პუბლიკაციები: